Dwanaście stron notatek i trudny powrót do rzeczywistości, czyli relacja ze szkolenia „Nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole”.

Jak po zdjęciach na blogowym fanpage’u mogliście się domyślić bądź przeczytać – ostatni weekend spędziłam w miejscu, w którym zgromadzili się nauczyciele, głównie nauczyciele bibliotekarze z całej Polski. Takie wydarzenia sprzyjają wymianie zdań na temat edukacji, nowych metod, sprawdzonych sposób, nieuchronnych zmian oraz poszerzaniu swojej wiedzy. Właśnie w dniach 14-15 maja 2016 roku miałam przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu. Szkolenie „Nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole”, którego organizatorami byli Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddziału w Krakowie, we współpracy z Instytutem Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, odbyło się w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Kim jest nowoczesny nauczyciel?

Podczas dwudniowego spotkania, które rozpoczęło się od … wspólnego śniadania (!) próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie: Kim jest nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole?  W sobotę o godzinie 10:00 (po zacnym posiłku) udaliśmy się na aulę, gdzie Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (Odział w Krakowie) – mgr Agnieszka Miśkiewicz wraz z Dyrektorem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego – dr Stanisławem Skórką przywitali wszystkich uczestników. Następnie rozpoczęliśmy sesję plenarną, prowadzoną przez prof. hab. Mariolę Antczak, będącą Kierownikiem Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem dnia były technologie komunikacyjno-informacyjne, z związku z czym, mogłam skonfrontować swoją widzę, wyobrażenia oraz oczekiwania wobec nowych mediów w szkole. Ta część spotkania szkoleniowego potrwała do godziny 15:00 – były to owocne godziny!

Technologie komunikacyjno-informacyjne

Jako pierwszy wystąpił dr hab. Marek Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił interesujące przemówienie na temat e-podręczników, ich roli oraz odpowiedniej formy. Następnie głos zabrał psycholog oraz trener – dr Jarosław Ligęza, dzięki któremu mogliśmy się dowiedzieć co to znaczy „nauczanie przyjazne mózgowi”. Kolejną fascynującą narracją, tym razem o „biblioterapii w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów ” poprowadziła dr Wanda Matras-Mastelarz, przedstawicielka Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Następnie po piętnastominutowej przerwie na kawę i dyskusje, o godzinie 12:30 przeszliśmy do nieco bardziej technologicznych tematów. Jako pierwsza mgr Bożena Boryczka – kierownik Pracowni Edukacji Medialnej, Informacji i Wydawnictw Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, zachęciła nas do tego, by nie bać się TIK, czyli nowych technologi infromacyjno-kuminikacyjnych. Zaprzyjaźniła nas z narzędziami, które mogą okazać się pomocne zarówno w pracy bibliotekarza, jak i zwykłego nauczyciela. Potem ambasador eTwinning w województwie małopolskim – mgr Dominika Tokarz opowiedziała nam o możliwościach „programu eTwinning w szkolnej bibliotece”.  Innym równie interesującym programem, a raczej usługą okazał się MOL NET +, którego działanie przybliżył nam Prezes Zarządu MOL – dr inż. Jacek Gajkiewicz. Na zakończenie sesji plenarnej wystąpił dr Stanisław Skórka z prezentacją o „Architekturze informacji w pracy nauczyciela”, dzięki czemu każdy z nas się przekonał, że jest architektem (informacji, oczywiście ;)).

Warsztaty nowoczesnego nauczyciela

W końcu przyszła pora na obiad, a po nim – o 15:40 każdy wyruszył do konkretnej sali na warsztaty, na które odpowiednio wcześniej trzeba było się zarejestrować. Do wyboru mieliśmy:

1. „W poszukiwaniu mądrości życia. Potencjał edukacyjny i terapeutyczny bajek filozoficznych” – dr Wanda Matras-Mastelarz

2. „Nauczanie przyjazne mózgowi” – dr Jarosław Ligęza

3. „Tworzenie architektury informacji” – dr Stanisław Skórka

4. „E-podręcznik – możliwości i ograniczenia”- Anna Przybysz, Angelika Wiśniewska

5. „Nie bójmy się TIK – wybrane narzędzia Web 2.0” – mgr Bożena Boryczka

6. „eTwinning LIVE i TwinSpace – narzędzia do komunikacji i współpracy w projektach” – mgr Dominika Tokarz

Miałam duży problem z wyborem warsztatów, ponieważ każdy z nich wydał mi się interesujący. Wybrałam jednak TIK, ponieważ miałam poczucie, że bardzo mało wiem w tym temacie – na szczęście to się zmieniło 🙂 Po warsztatach osoby spoza Krakowa mogły zwiedzić z licencjonowanym przewodnikiem Fabrykę Schindlera, a o 20:30 wybrać się wspólnie na spacer po krakowskim Kazimierzu.

Szkolimy się dalej

Niedzielę rozpoczęliśmy o 8:45 warsztatami, tym razem mogliśmy zdecydować na jeden z podanych niżej:

1.”Jak przygotować i przeprowadzić szkolną grę terenową?” – mgr Magdalena Gatlik

2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”(wymiana doświadczeń) – mgr Liliana Majda-Niezgoda

3. „Z wędrówką po Polsce. Zagadkowe legendy” – mgr Jolanta Pytel

4. „Jak uczyć efektywnie w grupie heterogenicznej?” (metoda pracy – Cykl Kolba) – mgr Natalia Barcz

W związku z tym, że zauważyłam w jednym tytule „pracę w grupie heterogenicznej” – wybrałam te warsztaty. Prowadziła je polonistka ucząca języka polskiego na Łotwie i bardzo się cieszę, że podzieliła się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu pracy w zróżnicowanej pod wieloma względami grupie.

Nowoczesny formy pracy w grupie

Niedzieli towarzyszyło hasło „Nowoczesne formy pracy z uczniem” – jako temat związany z podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzież”. Stąd sesję plenarną, rozpoczynającą się o godzinie 10:00, poprowadziła mgr Agnieszka Miśkiewicz – Prezez TNBSP Oddziału w Krakowie, a jako pierwsza wystąpiła mgr Danuta Brzezińska (Prezes Rady Głównej TNBSP oraz bibliotekarka ZSO nr 2 w Bydgoszczy), opowiadając o „pilnych wyzwaniach dla nauczycieli bibliotekarzy i ich Towarzystwa”. Myślę, że uwagi Pani były niezwykle cenne i wielu bibliotekarzy podpisałoby się po jej słowami. Następnie mgr Juliusz Wasilewski, redaktor naczelny „Biblioteki w Szkole” pokrótce przedstawił nam program akcji „Jak nie czytam jak czytam”, po czym mogliśmy obejrzeć i dowiedzieć się jak działa Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej za sprawą mgr Andrzeja Jagodzińskiego. Kolejnym prelegentem była mgr Natalia Barcz, która wszystkim przybliżyła skuteczną metodę pracy w grupie heterogenicznej, a następnie mgr Beata Haładus ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach opowiedziała nam o działalności Bibliotek Szkolnych Online. Ciekawym i niezwykle praktycznym wystąpieniem okazała się prezentacja mgr Magdaleny Gatlik (SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie), która przekazała nam wiedzę  na temat przeprowadzania szkolnych gier terenowych. Równie pomocne z pewnością były doświadczenia oraz rady mgr Justyny Czyż-Seidel (ZSOI nr 7 w Krakowie), ponieważ dotyczyły one promocji biblioteki szkolnej w portalach społecznościowych. Ostatnie wystąpienia skierowane były na problem czytelnictwa i tak: mgr Jolanta Pytel (Gimnazjum nr 39 w Krakowie) opowiedziała o tym, jak wygrać z modą na nieczytanie w szkole gimnazjalnej; mgr Marta Gdańska (Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie) przedstawiała akcję „Czytaj i gotuj!”; z kolei mgr Liliana Majda-Niezgoda (Wiceprezes TNBSP Oddział w Krakowie, SP nr 124 w Krakowie) przybliżyła program oraz możliwości „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

O godzinie 13:00 nastąpiło podsumowanie konferencji, po czym wszyscy udali się przed budynek Uniwersytetu Pedagogicznego, aby wykonać pamiątkowe zbiorowe zdjęcie. Na samo zakończenie konferencji znów uczestniczyliśmy we wspólnym posiłku, tym razem – obiedzie.

Co za tego mam?

Po każdym ważnym wydarzeniu w życiu warto podjąć refleksję i odpowiedzieć sobie na pytania:”Co to wniosło do mojego życia?”, „Co ja z tego mam?”. Nie musiałam czekać do końca konferencji, by zrozumieć jak niezwykle cennym doświadczeniem są tego typu wydarzenia. Szkolenie odbyło się w miejscu, które znałam wcześniej tylko z biblioteki. Atmosfera od samego początku była bardzo przyjemna, wręcz domowa, nauczyciele z kolei – wyluzowani, zainteresowani, rozmowni i chętnie dzielący się między sobą swoimi doświadczeniami, refleksjami i uwagami. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, zapisałam dwanaście stron notatek i nabyłam wiedzę, którą z pewnością wykorzystam w swojej przyszłej pracy. Wszystkim życzę tak owocnych spotkań!

Dzięki warsztatom z panią Bożeną Boryczką dowiedziałam się o świetnym miejscu służącym do dzielenia się: materiałami, zdjęciami, linkami czy dokumentami z innymi internautami. Podsyłam do mojej tablicy link ze zdjęciami ze szkolenia, jak będziesz mieć ochotę – może je obejrzeć, bez konieczności pobierania. 🙂