Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób kształtować u swoich uczniów umiejętność uczestniczenia w dyskusji w taki sposób, by każdy mógł …