Nazywam się Samanta Dryja-Zabielska.

  • Uczę inaczej i pokazuję, jak uczyć.
  • Dzielę się swoją wiedzą, praktyką oraz pomysłami.
  • Oswajam trudne tematy.
  • Tworzę przestrzeń dla osób uczących oraz uczących się.

Oferuję

Zajęcia indywidualne według autorskiego programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb osoby uczącej się

Program zawiera m.in. kształcenie językowe, pisarskie, uważne czytanie,  krytyczne myślenie, spotkania ze sztuką. Zajęcia odpowiednie na osób uczących się w szkole podstawowej oraz średniej.

Cena: 

100 zł / 50 min

180 zł / 100 min

Korepetycje z języka polskiego

Na zajęciach utrwalamy wiedzę oraz ćwiczymy umiejętności wymagane na egzaminie ósmoklasisty/ maturalnym. Istnieje możliwość spotkań dwa razy w tygodniu. Zajęcia mogą się odbywać dwa razy w tygodniu w różne dni lub jednego dnia w bloku 100 min.

Cena:  

100 zł / 50 min

 180 zł / 100 min

Warsztaty dla osób uczących języka polskiego

Czterogodzinne zamknięte warsztaty obejmujące jedno z poniższych zagadnień:

“Czytanie bliskie uczn_om”

“Szkolne czytanie poezji inaczej”

“Warsztat pisarski”

Po ukończonych warsztatach otrzymujesz: materiały, zaświadczenie, dostęp do grupy Eduwsparcia.

Warsztaty dla osób uczących różnych przedmiotów

Czterogodzinne zamknięte warsztaty na temat czytania proceduralnego, pozwalającego uważnie i krytycznie czytać różne teksty popularnonaukowe i naukowe.

Po ukończonych warsztatach otrzymujesz: materiały, zaświadczenie, dostęp do grupy Eduwsparcia.

O zbliżających się warsztatach informuję na bieżąco. Jeśli chcesz zamknięte warsztaty dla swojej szkoły, skontaktuj się mną poprzez e-mail: kontakt@edukacjazpasja.pl

Regulamin zajęć indywidualnych i korepetcji

  1. Zajęcia indywidualne według autorskiego programu, korepepetycje oraz konsultacje odbywają się za pośrednictwem komunikatora Skype. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie założenie i skonfigurowanie darmowego konta w aplikacji Skype.
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do niezbędnych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć indywidualnych oraz konsultacji jest posiadanie konta w darmowej domenie .gmail.com.
  3. Osoby korzystające z zajęć indywidualnych, korepetycji oraz konsultacji mają obowiązek dysponować stabilnym łączem internetowym umożliwiającym sprawne przeprowadzenie spotkań.
  4. Za każdą usługę wystawiam fakturę lub rachunek (NIP firmy 655-195-76-42).
  5. Termin płatności za zajęcia to 14 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku za poprzedni miesiąc.
  6. Bezpłatne odwołanie zajęć jest możliwe tylko na 24 godziny przed planowanym terminem. Niestawienie się na spotkaniu online lub odwołanie zajęć na mniej niż 24 godzin przed zajęciami wiąże się z koniecznością opłacenia 100% kwoty za lekcję.
  7. Decydując się na zajęcia indywidualne lub konsultację, akceptujesz warunki regulaminu.

Zapisz się na zajęcia indywidualne lub konsultację

Napisz e-mail na adres: kontakt@edukacjazpasja.pl