Jak uczyć (o) poezji?

Jak uczyć o poezji, by stała się ona bliska osobom uczącym się albo chociaż zrozumiała dla nich? Jak rozbudzić ciekawość? …