Długo zastanawiałam się nad właściwym wstępem do tego wpisu. Kilkanaście razy zaczynałam pisać początek i szybko usuwałam postawione litery. Otwierałam okno kokpitu, to znów je zamykałam. I tak wpis przeczekał kilka dni, bo nie wiedziałam, jak zacząć. Tu chyba nie ma co się zastanawiać nad odpowiednim wprowadzeniem – ci, co czytali sagę o wiedźminie, dobrze wiedzą, że ta pozycja obroni się sama. Ci, którzy jeszcze nie sięgnęli po serię Andrzeja Sapkowskiego, mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tym scenariuszem lekcji – szybko nadrobią lekturę.

Scenariusz lekcji w roli głównej z wiedźminem

Klasa: VI

Liczba jednostek lekcyjnych: 2

Cele z podstawy programowej:

I.2. 11) Odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia

III. 1.1) Uczestniczy w rozmowie na zadany temat

 

Inne cele:

– kształtowanie postawy uważności oraz wrażliwości na drugiego człowieka

 

Cele lekcji dla ucznia: Zapoznam się z treścią utworu.

Wezmę udział w rozmowie dotyczącej problematyki tekstu.

 

Do jakiej wiedzy i jakich wcześniej nabytych umiejętności będę nawiązywał/a?

– znajomość elementów świata przedstawionego;

– znajomość i umiejętność wskazywania środków artystycznego wyrazu;

– umiejętność określania tematu i głównej myśli tekstu;

– umiejętność wskazywania bohaterów głównych i drugoplanowych;

– umiejętność selekcji informacji.

 

Materiały:

– przygotowane kserokopie dla uczniów rozdziału I Wiedźmin z Ostatniego życzenia;

– tablica, kreda lub flipcharty i markery;

– schemat koła informacyjnego dotyczącego bohatera (schemat w pliku pdf do pobrania);

– karteczki post-it;

– kartki A4 dla każdego ucznia.

 

Temat: Jak się potoczyły losy Nieznajomego w Wyzimie?

Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat, cele lekcji.

2. Nauczyciel mówi: Nasz bohater żyje w średniowieczu, ale nie takim zwykłym, w tym świecie istnieją smoki i potwory. Nasz bohater jest osobą, która chroni ludzi przed potworami. Wyobraźcie sobie takiego bohatera: jakby mógł wyglądać? Jak być ubrany? Co posiadać? Jakie umiejętności powinien mieć? Uczniowie zapisują lub rysują wyobrażenie siebie jako bohatera, który walczy z potworami w średniowiecznym świecie. W parach wymieniają się notatkami (rysunkami lub zapiskami).

3.  Nauczyciel pyta uczniów: Jak myślicie, czy taka osoba, która walczy z potworami miałaby szacunek u ludzi, czy nie? I dlaczego? Chętni uczniowie udzielają odpowiedzi, nauczyciel zapisuje argumenty za i przeciw na tablicy.

4.  Nauczyciel rozdaje uczniom ksero teksów bez tytułów. Czyta fragment utworu („Wiedźmin” cz. I z A. Sapkowskiego „Ostatnie życzenie”).

5. Nauczyciel rozmawia z uczniami o przeczytam tekście, pyta o to, kto jest głównym bohaterem poniższego opowiadania oraz co na to wskazuje.

6. Nauczyciel prosi uczniów o ponową samodzielną lekturę tekstu i podkreślenie informacji o głównym bohaterze. Prosi uczniów o przerysowanie schematu i uzupełnienie go informacjami, które uczniowie podkreślili podczas lektury.

7. Zapisuje na tablicy pytanie: Jaki stosunek do Nieznajomego mieli miejscowi ludzie? Rozdaje uczniom karteczki post-it. Uczniowie na karteczkach post-it udzielają odpowiedzi jednym zdaniem, przyklejają karteczkę na tablicy, nauczyciel odczytuje zebrane odpowiedzi.

8. Uczniowie dzielą się na grupy czteroosobowe. Każda osoba z grupy szuka innej informacji na temat stosunku miejscowych do Nieznajomego, swoje spostrzeżenia popiera dowodami (cytatami) z tekstu:

  • Sposób patrzenia
  • Sposób zwracania się do bohatera
  • Wypowiadane słowa
  • Czyny

Członkowie grup zbierają informacje, dyskutują o nich, wnioskują. Każdy z uczniów minimum jednym zdaniem odpowiada ponownie na zadane pytanie, odpowiedź zapisuje w zeszycie. Chętni uczniowie czytają swoje wypowiedzi, pozostali słuchają.

9.  Nauczyciel pyta uczniów o to, z czego mógł wynikać taki stosunek do Nieznajomego? Jakie dowody na to zaleźli w tekście? Zapisuje wypowiedzi uczniów na tablicy. Pyta o to, gdzie lub w jakich sytuacjach w obecnym świecie możemy znaleźć podobne postawy wobec Nieznajomych oraz z czego mogą wynikać? Rozdaje uczniom kartki A4. Uczniowie w parach dyskutują o problemie, zapisują swoje odpowiedzi na kartce. Następnie w czwórkach porównują swoje wypowiedzi, uzupełniają. Potem kolejno łączą się w zespoły ośmioosobowe, dyskutują o zebranych przykładach. Następnie na forum przedstawiają zebrane spostrzeżenia z kilku ośmioosobowych grup.

10. Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów oraz zajęcia.

Jeśli skorzystasz z tego scenariusza, koniecznie daj mi znać! Jeśli, gdzieś w sieci będziesz dzielić się efektami tej lekcji, to nie zapomnij o hasztagu #sapkowskizawszespoko