Pierwszy raz z OK (Ocenianiem Kształtującym) zapoznałam się na studiach licencjackich podczas wykładu z pedagogiki, następnie w trakcie innego przedmiotu …