Naszła mnie potrzeba podzielenia się historią czytelniczą. Na moje czytanie wierszy z uczniami_uczennicami decydowanie wpłynął prof. Bobiński jeszcze podczas studiów …