Komunikacja jest podstawą naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Zastanawiający dlatego jest dla mnie fakt, że o akcie komunikacji - czym jest …